“Pistoja ja Pintoja”

 
Le groupe “Pistoja ja Pintoja”, dont le nom signifie “Points et surfaces”, est originaire de Oulu, une ville septentrionale de Finlande.
Ce groupe a été fondé en 2013 et certaines de ses membres en font partie depuis sa création.
Le groupe se réunit au moins une fois par mois. Les participantes apprennent de nouvelles techniques et méthodes, par lesquelles elles réalisent, selon un thème commun, leurs travaux textiles.

Pour cette exposition en Beaujolais, elles ont choisi comme sujet « C’est ma vie ». Elles « traduisent » en création textile, des moments importants de leurs vies, leurs sentiments et de la trame de leur existence.

Texte en finnois :
“Pistoja ja Pintoja- ryhmä tulee Oulusta Pohjois-Suomesta. Ryhmä on perustettu vuonna 2013 ja muutama jäsen on ollut mukana ihan alusta asti. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa. Opettelemme uusia tekniikoita ja menetelmiä ja toteutamme töitä yhteisten teemojen pohjalta. Tämän näyttelyn teemaksi valitsimme It’s My Life. Käsittelemme töissämme omaan elämään liittyviä merkityksellisiä hetkiä, tunnelmia sekä elämänvaiheita. “